Krönika från den stumma zonen

Krönika från den stumma zonen


Konstnären frammanar i en serie av aldrig tidigare visade bilder den tysta del av världen som överskuggats av den moderna medial bruset. Där inga signaler stör, framkallar Danilo Giannini sina visuella tankar, skimrande som ikoner gömda i media glömska.

Det ursprungliga konceptet om fotografiets särart, utarbetat i
Manifestet Eclissi 9 tillsammans med Eugenia Berti Lindblad fördjupat hans tidigare utställningar såsom Souvenirs Vagues , De Umbris Idearum och Shortwave Radio Frequencies, bildar basen för Gianninis försätta arbete med att illustrera fotografiets återuppståndelse och unika natur i motsats till den digitala kopierings mörker.

Eugenia Berti Lindblad Rom September 2018
Stacks Image 297
Back
Copyright © 2022 by imagomagia by DG
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

news

imagomagia