Analogt foto - helgkurs

Ta tillfället att lära dig att fota med analog kamera. Hur man sedan framkallar en film, framställer ett negativ och till sist digitaliserar det för modern användning på nätet.
Läs mer på Folkuniversitetet hemsida

På Instagram körs just nu hashtaggen #analogphotographyisnotdead. Vi står inför en renässans av analog fotografering – något som förutsågs i en uppskattad föreläsning vid Folkuniversitetetet i Jönköping förra året (”Analogt / digitalt – Tur och Retur”). Nu är det dags att damma av farfars kamera och testa den nygamla tekniken Analogt fotografi. Under den här helgkursen har man möjlighet av lära sig – eller påminna sig – hur man plåtar bilder med analog kamera.
Back
Copyright © 2022 by imagomagia by DG
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

news

imagomagia