Konstgrafikerna

Konstgrafikerna i Jönköping


Take look at association's page "Konstgrafikerna i Jönköping"

-Den snart 20-åriga Föreningen Konstgrafiker i Jönköping bildades år 1998. Föreningen uppstod genom att några medlemmar, i den år 1971 bildade, Konstnärsföreningen Dymlingen hade speciellt intresse för grafiska tekniker.
Ur presentation
Från det analoga fotografiet via det digitala – för att på senare år landa i fotogravyr. Under 30 års fotograferande har jag utforskat det mesta, med svaghet för det svartvita.
Florensfödd och bosatt i Jönköping sedan 12 år tillbaka.
Back
Copyright © 2022 by imagomagia by DG
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

news

imagomagia