Digitalt - analogt tur och retur

Föreläsning: Digitalt - analogt tur och retur

Torsdag 29 Nov 2018 från 18:00 till 19:30
Folkuniversitetet Jönköpings län
Skolgatan 25, 553 16 Jönköping


Denna föreläsning handlar om fotografiets utveckling från början av 1800-talet fram till idag. Det har varit en enorm resa mot 2000-talets digitala revolution. Har vi nått slutdestinationen eller börjar vi gå tillbaka till det analoga?
Föreläsare är fotograf Danilo Giannini.
Föreläsningen kostar 100 kr och du bokar din plats via vår hemsida.
Back
Copyright © 2022 by imagomagia by DG
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

news

imagomagia