Stacks Image 1434
Välkommen till Jönköpings Konstrunda 3/4 September Lilla Alphyddan i StadsparkenKONSTSALONGEN 2015

Inbjudan till Vernissage
på Nässjö konsthall lörd 28 nov kl 16.00

Danilo Giannini är en av utvalda konstnärer som visar sina verk på Konstsalongen 2015;
fem svartvita fotografier, Discorso 1 – 5,  ögonblicksbilder av människor i europeiska städer.

I samband med vernissagen den 28 november anordnas seminariet Att bedöma konst?, där samtliga jurymedlemmar och Anna Persson från Bukowskis medverkar. 

Utställningen pågår tom 9 jan 2016
Nässjö konsthall
Carl Petersons plats, Nässjö
Öppettider mån – fred 10 –19, lör 10 –14

Välkomna!

Stacks Image 103
Stacks Image 164
Copyright © 2016 by Danilo Giannini
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.
For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

imagine spectacula