Hybridfoto

Analog fotografering i den digitala eran

I tider då den digitala tekniken gör fotografering enklare och snabbare har – mot alla odds –användandet av fotografisk film stadigt ökat. För den som fotar analogt finns olika vägar att gå för att exponera sina verk. Man kan kopiera bilderna genom mörkrumsarbete eller lämna filmen till ett labb, kanske med avsikt att ställa ut på ett traditionellt galleri. Men ofta vill man se sina bilder direkt eller visa upp dem på den stora digitala scenen. I denna kurs lär du dig grunderna i analog fotografering samt hur du digitaliserar dina bilder.

Du får lära dig hur den analoga kameran fungerar och hur du mäter ljuset. Du får tid till praktisk fotografering i omgivningarna, där du övar på att observera och planera. Du använder dig av svartvit film som du får lära dig framkalla på traditionellt sätt. Till sist får du digitalisera dina bilder.

Ta med dig din egen kamera! Ett begränsat antal kameror finns för utlåning. En rulle film per person ingår i kursavgiften. Fler filmrullar finns till försäljning till ett förmånligt pris.

Kursledare är Danilo Giannini från Florens, som jobbat som fotograf och kursledare i tjugo år, har fyrtio års erfarenhet av analog fotografering och hälften så många år av digital fotografering.
Stacks Image 651
Back
Copyright © 2022 by imagomagia by DG
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

news

imagomagia