VILKA JÄVLA AMATÖRER!

Två nya tryptic:
Tryptic Mystic och Tryptic Cryptic

VILKA JÄVLA AMATÖRER!
08 December - 13 Jan 2019

“En amatör, av franskans “amateur”  – ursprungligen från latinets verb “amare”, som substantiv amator, ”en som älskar” –  är en person som ägnar sig åt en verksamhet av eget intresse utan att ha den som yrke – motsatsen till professionell. Gränsen kan definieras antingen genom utbildnings- och erfarenhetsnivå, eller genom inkomstnivå.” – Wikipedia
I årets salong, “
Vilka jävla amatörer!” vill Österängens Konsthall –  förutom att öppna dörrarna för alla konstskapare oavsett meriter – undersöka frågor om vad som är fint och fult, bra och dåligt, folkligt eller elitistiskt. …
 
VERNISSAGE: LÖRDAGEN DEN 8 DECEMBER KL. 13.00.
Stacks Image 324
Stacks Image 340
Back
Copyright © 2022 by imagomagia by DG
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

news

imagomagia