Utställning

De Umbris Idearum – Skuggor av Idéer
Utställning på Galleri Svavel av Danilo Giannini

Utställningen De Umbris Idearum är den andra av tre i en utställningsserie av Giannini kallad Minnets trilogi. Temat roterar kring relationen mellan bild och minne.

Första delen av trilogin presenterades vid Konstrundan 2016, kallad Souvenirs vagues. Den var inspirerad av kortfilmen La Jetée (1962), en film realiserad med enbart svartvita stillbilder av den franske filmmakaren Chris Marker. Utställningen av Giannini tog sin utgångspunkt från en fras ur filmen: Ingenting skiljer minnen från vanliga stunder. Endast i efterhand blir de minnesvärda genom de sår som de orsakat.

Den andra delen av Gianninis trilogi, här aktuell och titulerad De Umbris Idearum –Skuggor av Idéer hämtar titeln från ett litterärt verk (1582) av den italienske filosofen Giordano Bruno som utgör en del av hans manual i Mnemotecnica, alltså Konsten att minnas. Filosofen förklarar att L’arte riposa all’ombra delle idée – Konsten [att minnas] vilar i skuggan av idéerna. Han formulerar de trettio definitionerna och trettio begreppen inom vilka man kan inordna de mentala föreställningar som förvandlar minnet till ett språk av bilder. (Är detta för övrigt inte det som många kallar fotografiskt minne? / Giannini)

(En tredje, framtida del i utställningsserien Minnets trilogi är under utveckling och kommer att ta som inspirationskälla samlingen av berättelser av den polske författaren och tecknaren Bruno Schulz, titulerad Sanatorium pod Klepsydrą, (1937) – Sanatoriet Timglaset.)
Read More...

Li-Lith

En ny fotografisk projekt tar formen - Li-lith

Faust: - Lilith? Vem är det?
Mefistofeles: -Adams fru, hans första. Akta dig för henne.
A lith print is a photographic printing process that uses standard black-and-white photographic paper with lithographic developer (often heavily diluted standard developer) to produce a print with dark shadows and soft, bright highlights.
Lilith (/ˈlɪlɪθ/; Hebrew: לִילִית‎‎ Lîlîṯ) is a figure in Jewish mythology, developed earliest in the Babylonian Talmud (3rd to 5th centuries). Lilith is a dangerous demon of the night, who is sexually wanton, and who steals babies in the darkness.
Read More...
 Page 1  >>

Konstgrafikerna

Konstgrafikerna i Jönköping


Take look at association's page "Konstgrafikerna i Jönköping"

-Den snart 20-åriga Föreningen Konstgrafiker i Jönköping bildades år 1998. Föreningen uppstod genom att några medlemmar, i den år 1971 bildade, Konstnärsföreningen Dymlingen hade speciellt intresse för grafiska tekniker.
Ur presentation
Från det analoga fotografiet via det digitala – för att på senare år landa i fotogravyr. Under 30 års fotograferande har jag utforskat det mesta, med svaghet för det svartvita.
Florensfödd och bosatt i Jönköping sedan 12 år tillbaka.
Read More...

Rotten Apple

Rotten Apple © 2017

Artist Statement
My work explores the relationship between Jungian archetypes and vegetarian ethics.
With influences as diverse as Kafka and Roy Lichtenstein, new insights are manufactured from both traditional and modern structures. Ever since I was a child I have been fascinated by the traditional understanding of the zeitgeist. What starts out as contemplation soon becomes corroded into a tragedy of defeat, leaving only a sense of chaos and the unlikelihood of a new reality. As wavering phenomena become clarified through studious and academic practice, the viewer is left with a clue to the edges of our future.


from
artybollocks
Read More...
 Page 1  >>
Copyright © 2018 by Danilo Giannini
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.
For permission requests, write to the publisher, addressed
“Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

imagine spectacula